Klimarealistene representerer den klimarealistiske majoriteten i Norges befolkning. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon for oss som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Vi er ikke enig med FNs klimapanel, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. Vi støtter vitenskapelig basert folkeopplysning som en viktig del av demokratiet.

Realiseringen av vårt formål er betinget av økonomisk støtte fra et mangfold av private bidragsytere gjennom medlemskap og donasjoner.

Medlem
Pris: 430

Medlem 2024 - ONS-rabatt
Pris: 190

Student
Pris: 215